Bel ons op: 030-633 1945

VisionBI is met Business Intelligence projecten actief in de volgende verticale markten:

  • Zorg
  • Retail
  • Handel & Industrie

Wij zetten onze business intelligence consultancy in en leveren onze business intelligence tools en business intelligence projecten o.a. voor...

Business Intelligence Consultancy
Business Intelligence Consultancy
Business Intelligence Consultancy
Business Intelligence Consultancy
Business Intelligence Consultancy
Business Intelligence Consultancy
Business Intelligence Consultancy
Business Intelligence Consultancy
Business Intelligence Consultancy

Praktijkvoorbeelden van onze business intelligence consultancy projecten zijn:

Wij hebben een van onze opdrachtgevers geadviseerd en de implementatie gerealiseerd van een nieuw Business Intelligence systeem waarmee deze organisatie actueel inzicht heeft in haar financiële prestaties. Hierbij wordt informatie uit verschillende systemen gebruikt om dit inzicht in één overzichtelijk dashboard systeem weer te geven. Men is van 300 losse rapportages naar 1 dashboards gegaan. Daarmee wordt de gehele organisatie van relevante informatie voorzien. Dit heeft geleid tot de verbetering van de financiële prestaties van deze organisatie. 

Opzet en inrichting van een Business Intelligence platform waarmee onze klant haar productieproces controleert en tijdig bijstuurt. Met dit platform is de organisatie in staat besparingen te realiseren in het fabricageproces.

Voor een zorginstelling hebben wij gewerkt aan inzicht in de effectiviteit van de dienst-verlening. Met dagelijkse updates heeft de organisatie accuraat zicht op de prestaties en de mogelijkheid direct op openstaande acties te reageren. Hiermee is deze organisatie in staat geweest haar effectiviteit en productiviteit te vergroten.

Onze business intelligence projecten realiseren wij volgens een gestandaardiseerde aanpak. Daarnaast werken wij met de projectmethodiek Agile/Scrum waarmee de business intelligence projecten in een kort tijdsbestek resultaat opleveren. Dus geen verrassingen bij oplevering wat uw business intelligence project oplevert, maar een iteratief proces waar u telkens bij betrokken blijft en het einddoel samen gerealiseerd wordt.