Zelfsturende teams bij Parnassia Groep

De Parnassia Groep is de grootste gespecialiseerde Geestelijke gezondheidszorg instelling van Nederland. Met meer dan 10.000 medewerkers werken zij iedere dag aan het het voorkomen en genezen van psychische problemen. Het uitgangspunt van Parnassia is “Zonder Business Intelligence geen goede en betaalbare gezondheidszorg!” het doel is “Wij willen de kwaliteit verhogen, maar de kosten per patiënt verlagen. Want het moet doelmatiger.”

Om deze doelstelling te realiseren heeft Parnassia een uiteenlopend scala aan applicaties in gebruik. Vooral met als doel de gehele organisatie vanuit een zelfde gezichtspunt te laten werken. Al deze applicaties genereren natuurlijk een enorme hoeveelheid data. De uitdaging was dan ook deze data voor alle medewerkers beschikbaar te maken op een gepersonaliseerde wijze. Het personaliseren van deze data en gegevens moest steeds verder worden geautomatiseerd en gebruiksvriendelijk aan de medewerkers worden aangeboden. Eisen die men stelde waren het gebruik van Single Sign On, mogelijkheid om naast raadplegen ook data te verrijken of te completeren. Met de medewerking van de consultants van VisionBI heeft men een op Microsoft SQL Server gebaseerd Data Warehouse gerealiseerd. Hierop is met Rocket CorVu NG een gespecialiseerde BI ontwikkel-omgeving voor alle organisatie onderdelen en niveau’s dashboards gerealiseerd. CorVu NG kan geheel op maat worden ingezet en biedt gebruikers de mogelijkheid data entry te gebruiken.

Sinds 2015 zijn deze medewerker en teamgerichte dashboards ingezet om de organisatie zelfsturend te maken. Iedere medewerker beschikt hiermee over een eigen dashboard waarin prestaties en inzet kunnen worden bekeken. Daarmee zijn teams in staat zelf te keuzes te maken op gebied van inzet medewerkers of aanpassing van werkbelasting. Zo laten de dashboards zien wat de geopende DBC’s en aanmeldingen zijn. Ook wordt het gebruik van ROM metingen en de productiviteit per team getoond. Per onderdeel wordt met verdiepingsslagen detail-informatie gegeven. De invoerfunctionaliteit wordt vooral gebruik voor het uitvoeren van het veiligheidsonderzoek en de ROM voor- en nametingen.

Met de BI en informatie omgeving ontwikkeld Parnassia inmiddels volledig zelf verder aan het realiseren van haar informatie behoeften.