Informatieportaal voor Yes We Can Clinics

Klantcase yes we can clinics

Klantcase: Yes We Can Clinics realiseert versnelling en vereenvoudiging van zorgrapportages

Voor Yes We Can Clinics uit Eindhoven, jeugdkliniek voor complexe gedragsstoornissen, verslavingen en gedragsproblemen, implementeerde VisionBI haar zorgrapportage en -dashboard portaal met Yellowfin. Marcel Piere, CFO van Yes We Can Clinics, voorzag dat door de toegenomen vraag vanuit gemeenten en zorgverzekeraars zijn organisatie met de bestaande bezetting niet tijdig aan de benodigde rapportagewensen kon blijven voldoen. De zorgrapportage oplossing van VisionBI bespaart de organisatie veel tijd en levert de informatie die voor de verantwoording naar gemeenten en zorgverzekeraars nodig is. Bovendien levert het de organisatie precieze stuurinformatie voor de dagelijkse behandeltrajecten in de kliniek.

Een van de bronnen is het EPD van Medicore. Samen met o.a. budgetinformatie wordt de stuur-informatie in de vereiste periodieke rapportages verwerkt. Ook zal Twinfield, het financiële systeem, worden ontsloten en onderdeel van de totale omgeving worden.

Het realiseren van rapportages en het leveren van stuurinformatie met Yellowfin levert Yes We Can Clinics een aanzienlijke tijds- en financiële besparing op. Ook heeft men meer zekerheid gekregen over het maken en tijdig klaar hebben van rapportages voor Gemeenten en zorgverzekeraars. Dit geeft rust en levert eenduidigheid op. in staat sneller en gemakkelijker diverse interne en externe rapportages met de spreekwoordelijke druk op de knop te produceren.

In nauwe samenwerking met de medewerkers van Yes We Can Clinics heeft VisionBI de implementatie van de eerste rapportages en dashboards minder dan drie maanden gerealiseerd.