BI Consultancy

22 / 01 / 2021 | Leestijd: 2 min | Auteur: Dennis Teekamp Gout

Informatie in een oogopslag

Het onderzoeken van mogelijkheden om met data organisaties te sturen is waar BI Consultancy over gaat. Het BI consultancy project wordt uitgevoerd door onze BI consultant. Het onderzoek start bij het maken van een overzicht van uw huidige situatie aan de hand van ons BI Productiviteitsmodel. Eerst wordt de organisatie onderzocht op Cultuur, Volwassenheid met Business Intelligence, Definities en Organisatieopzet. Waar op gestuurd wordt is ook belangrijk, zo is het belangrijk naar KPI’s en andere stuurinformatie te kijken. Waar ligt u wakker en kan in uw organisatie echt niet stilstaan?

Naast de organisatie wordt ook naar gebruikers en stakeholders gekeken. De benodigde technische middelen, zoals servers, uptime en vereisten ten aanzien van werkplek, worden onder de loep genomen. Natuurlijk wordt ook stilgestaan bij de bronnen (databases) van applicaties die ontsloten moeten worden en de informatie die uit deze systemen nodig is om uw organisatie van passende informatie te voorzien. Al deze factoren leveren een beeld op van de huidige situatie in uw organisatie. Dit is het vertrekpunt voor een opzet van het BI platform en de keuze voor een BI tool.

De aanpak van BI Consultancy

Aan de hand van het BI Productiviteitsmodel wordt in een kort traject van 3 tot 5 dagen het onderzoek naar uw organisatie mogelijkheden en wensen gedaan. Daarmee levert de BI Consultancy u een rapport op waarin aan de hand van een stappenplan precies de juiste prioriteiten voor uw BI omgeving worden onderkent. Zo is het gemakkelijk om de eerst volgende stappen te nemen en o.a. uw BI dashboard goed uit te gaan werken.

BI Consultancy voor retail en zorg

De inzet van een BI Consultancy traject is door ons zowel in de zorg als in de retail ingezet. Met kennis van de primaire processen en de vereiste en gewenste rapportages wordt slagvaardig en snel naar een resultaat gewerkt.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op


Meer nieuws, ontwikkelingen & innovaties