Bel ons op: 030-633 1945

BI Tools

Microsoft BI Tools

De afgelopen jaren heeft Microsoft veel tijd en energie gestoken in het verder ontwikkelen van haar BI stack. Hierdoor is er voor bijna iedere soort informatiebehoefte een passende oplossing beschikbaar. Groot voordeel van de Microsoft BI tools is dat iedereen bekend is met de office producten en er veel Microsoft Expertise in de consultancy beschikbaar is.

Met Reporting Services, Microsoft SSRS, kunnen veelal standaard rapportages worden samengesteld en gedistribueerd. Samen met Microsofts SSAS, Analysis Services, beschikt u over diverse datamodellen. In de multidimensional mode (klassiek OLAP) en in de tabular mode (in memory analytics engine) kunt u snel en gemakkelijk data onderzoeken. Wanneer u organisatiebrede informatievoorziening wilt realiseren, waarbij dashboards, snelle analysemogelijkheden en ad hoc rapportages nodig zijn is de integratie van de Microsoft BI Tools met Sharepoint een prachtige oplossing. Andere handige onderdelen van SSRS is Visual Studio en de handige Report Builder.

Sinds kort zijn de Microsoft BI Tools uitgebreid met de data discovery tool Power BI. Hiermee kan laagdrempelig en zonder veel technische kennis snel inzichten in dashboards worden gemaakt. Het is daarbij mogelijk snel diverse bronnen te ontsluiten, waaronder bijvoorbeeld Excel en Salesforce.com. Kort gezegd is Power BI samensmelting van Power View (voor drag and drop maken van dashboards), Power Pivot (snel sets van gegevens samenstellen en koppelen) en Power Query (Self Service BI). Met PowerBI is een kostenloze start mogelijk en is uitgelezen geschikt voor de data analist.

Andere belangrijke onderdelen van de Microsoft BI tools zijn:

Mobile Report Publisher, dit is een op een gemakkelijke manier om KPI rapporten te maken voor mobiele devices. Het was voorheen bekend als Datazen en onderdeel van SSRS 2016.

Het hart van de Microsoft BI tools wordt gevormd door Microsoft SQL Server. Het is de basis voor het werken met data uit een uiteenlopend scala van bronnen. Het is om te beginnen een handige Data Warehouse Automation Tool waarmee we snel Data Warehouses kunnen opzetten.

Power BI

Sinds 2015 is Microsoft Power BI op de markt gekomen. Power BI is een op de cloud gebaseerde oplossing voor het analyseren en visualiseren van data. Er zijn diverse licentie typen voorhanden van de gratis versie tot een betaalde desktop versie. Als geheel wordt Microsoft Power BI vooral neergezet als Self Service BI tool. Met zijn een volledige integratie in Excel en Office 365 is het een product dat iedere organisatie met een Microsoft licentie kan gebruiken. Het voordeel is dat veel gebruikers al bekend zijn met Excel en het gebruik vandaar uit gemakkelijk naar Self-Service BI uit te breiden is. Het maakt onderdeel uit van de Microsoft BI Stack.

Met Power BI is het mogelijk om vanuit Excel (files) relatief eenvoudig te komen tot diverse visualisaties en dashboards. De data in Excel en andere bronnen kan zo snel worden gecombineerd en via de cloud worden geupload naar de Power BI server. Hiermee kunnen de resultaten worden gedeeld met mede gebruikers. Voor de mogelijkheid van uploaden is dan wel een betaalde versie van Power BI noodzakelijk inclusief een account op Microsoft Azure.

Power BI is samengesteld uit toevoegingen aan Excel. Dit zijn Power Query, Power Pivot, Power View en Power Map. Door in Office 365 speciale Power BI sites te maken kunnen gemaakte rapportages getoond worden. Daarin is het eveneens mogelijk om in natural language (normaleĀ taal) vragen te stellen. Power BI is compatible en te gebruiken op alle mobiele apparaten.

Power BI biedt mooie visualisaties op gebied van grafieken, lijndiagrammen en kaarten. Sterk van Power BI zijn de GEO analyse en visualisatie mogelijkheden. Door de data periodiek te verversen is de informatie altijd up to date.

Microsoft Power BI bestaat uit een viertal componenten, Power Pivot, Power Query, Power View en Power Map, die samen Power BI vormen.

Power Pivot
Het samenstellen en modelleren van data wordt met Power Pivot gedaan. Zelfs op grote datasets kan snel het snel aanpassingen en veranderingen doen. Met Data Analysis Expressions (DAX) kunnen tussen datasets relaties worden gelegd kunnen worden. hiermee wordt ook de hierarchie bepaalt en geregeld.

Power Query
Power Query is bedoeld om gebruikers de mogelijkheid te geven om data uit verschillende bronnen te gebruiken. Dat kunnen bijvoorbeeld bronnen zijn vanuit Twitter en andere Social Media. Natuurlijk ook andere bronnen zoals Microsoft Azure, Hadoop, Exchange of Sharepoint. Indien er een Data Warehouse is kan dat natuurlijk ook worden ontsloten.

Power View en Power Map

Het vertalen van de data naar mooie visualisaties waarmee gemakkelijk met grafieken en tabellen kan worden geanalyseerd. Voor retail kunnen zo bijvoorbeeld interessante inzichten worden gemaakt. Door het laden van en plattegrond is het mogelijk om te laten zien waar de winkel de beste resultaten realiseert.