Bel ons op: 030-633 1945

Hoe Leren en anticiperen met Business intelligence?

De wereld rondom uw organisatie verandert in snel tempo. Business intelligence ondersteunt u om op deze veranderingen te anticiperen en deze voor te blijven.

Data is uw meest waardevolle resource

Business intelligence is als het organisatie brein waarin alle gegevens benut worden om te leren van ervaring en visie te onderbouwen met feiten.

Met de VisionBI C-B-A aanpak realiseren we een uniform informatieportaal waarmee uw gegevens actueel en uniform bruikbaar worden; Het brein van uw organisatie! 

Door het informatie portaal is men in staat om te leren van de feiten en deze te gebruiken voor keuzes die echt impact hebben op de business. Zo (h)erkennen onze klanten de kracht van de C-B-A aanpak en zien vooruitgang in efficiency en resultaat. 

“De C-B-A aanpak is de ideale aanpak om gestructureerd met data te werken”

Creatie

Samen met u creëren we het ideale Business Intelligence Portaal. Door het verzamelen, combineren en analyseren van uw verzamelde data is veel te leren. Op deze manier krijgt u een bedrijfsbrede blik op de stand van zaken. Met de opgedane kennis kunnen stappen en keuzes goed onderbouwd gemaakt worden. Zo wordt uw waardevolle data echt toepasbaar en heeft het impact op de bedrijfsvoering.

BI-tools leveren geld op

Beheer

Beheer is een belangrijk facet van uw Business Intelligence omgeving. Dat kunt u zelf doen of in samenwerking met ons. Beheer is van grootste belang om bij veranderingen in de organisatie het informatie portaal aansluiting te laten houden met uw praktijk. Ook letten we op beschikbaarheid, snelheid en toegankelijkheid.

Adoptie

Een Informatie portaal vraagt een behoorlijke investering, u wilt dat deze rendeert. Dat kan als de omgeving aantrekkelijk is en uitnodigt tot gebruik. Ons moderne informatie portaal nodigt uit tot gebruik. Of het nu uit oogpunt van beheer is of vanuit de eindgebruiker. Belangrijke aspecten in deze fase zijn de gebruiksvriendelijkheid, communicatie en aandacht voor nieuwe mogelijkheden.

Van activiteit naar besluit

data, strategie, excel, samen

Ontsluit en deel data


Breng data samen uit processen en activiteiten. Combineer budgettering met Excel met data uit eigen systemen en cloud applicaties.

Data analytics

Analyseer en combineer uw data in aansprekende dashboards en rapportages. Zoek en vindt inzichten. Maak keuzes en impact.

Doe het samen

Creëer met uw informatie portaal een organisatie waar data centraal staat. Waar gebruikers met elkaar kunnen samenwerken en data ondersteunt in de besluitvorming.

Business intelligence werkt voor